Obec Remeniny Oficiálna stránka obce
Úradná tabuľa
Dátum vyvesenia Dátum zvesenia Názov Popis Dokument
11.11.2021 26.11.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 fd131_Návrh rozpočtu na rok 2022.pdf
10.06.2021 01.07.2021 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Remeniny Obec Remeniny v zastúpení starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Remeniny. 67f0b_Výberové konanie na riaditeľa ZŠ.pdf