Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Informácie pre voliča 2019
Poučenie "Voľba poštou"
Žiadosť "Voľba poštou"
Menovanie zapisovateľa OVK

Kontakt

Obec Remeniny Obecný úrad
Remeniny 11
094 31
057/445 23 11 obecremeniny@stonline.sk