Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom

Sumárne údaje z evidencie nájomného - formulár - http://www.mpsr.sk/index.php?navID=22&navID2=22&sID=23&id=13758

Kontakt

Obec Remeniny Obecný úrad
Remeniny 11
094 31
057/445 23 11 obecremeniny@stonline.sk