Oznámenie o povinosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom

Kontakt

Obec Remeniny Obecný úrad
Remeniny 11
094 31
057/445 23 11 obecremeniny@stonline.sk